HVITMALT GJERDE + SUPP.: UTAKK + JOHANNES HOLTMAN - kvarteret