Innvandringskritikk i grenseland, 02.02.2012 - kvarteret